bad

bad
1.
is. məh.
1. Təndir və s. qurmaq üçün içinə keçi qılı qatılıb hazırlanan qatı palçıq.
2. Qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılan ocaq yeri.
2.
is. <fars.> Yel, külək. Mən aşiq, bad apardı; Bad vurdu, bad apardı; Cəfasını mən çəkdim; Səfasın yad apardı. (Bayatı). Bənd edib hər səhər bad əsər, arizi-cananə dəyər; Toxunur sərvə gəhi, gah gülüstanə dəyər. M. V. V.. Cadu qəmzələrin mənlən yağıdır; Bad əsir, zülfünü üzdən dağıdır. M. P. V.. Bad(i)-səba şair. – səba yeli, səhər əsən xəfif, sərin yel; meh. Nə yanar kimsə bana atəşi-dildən özgə; Nə açar kimsə qapım badi-səbadan qeyri. F.. Ey badi-səba, məndən ol yarə salam eylə. M. V. V.. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır; Nə badi-səbadan, nə şanədəndir. M. P. V.. Badi-səba mənim dərdi-dilimi; Ol büti-zibaya dedin, nə dedi? Q. Z..
◊ Bad(i)-fənaya getmək – bax bada getmək. <Hacı Fərəc:> Bunları bir-birinə qısqırram, hər ikisi birdən badi-fənaya gedər. N. V.. Nə qədər təqsirsiz adamlar bunun dilinin və qələminin səbəbinə badifənaya gediblər. Ə. H.. Bad(i)- fənaya vermək – bax bada vermək. <Əbdül:> Gülnisənin hiyləsi, Pərinin işvəsi, pulları, havası onun <Bəhramın> başını elə dumanlandırdı ki, yazıq qızcığazı badfənaya verdi. C. C.. Bada getmək – heçə çıxmaq, puç olmaq, tələf olmaq, məhv olmaq, boşa çıxmaq, zay olmaq, hədər getmək. Vaqif sevdi bir iqrarsız bivəfa; Bada getdi tamam çəkdiyi cəfa. M. P. V.. Xain olsaq əgər bu dünyada; İrzü namusumuz gedər bada! M. Ə. S.. Onların ömrü də tez gedər bada; Hər kəs əkdiyini biçər dünyada. S. V.. Bada vermək – puç etmək, yox eləmək, məhv etmək, tələf etmək. Ey badə verən ömrünü, zünnarə yapışma. Nəs.. Yandırıb hicran odu könlümü verdi badə, gör. X.. <Göyərçin:> Canımı çöldən tapmamışam ki, ömrümü, günümü bada verim?! S. R.. Hərçi bada bad – nə olursa olsun, olan olacaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Bad — (et) …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Bad [1] — Bad, im transitiven Sinne das Benetzen und Abwaschen des Körpers oder eines Körperteiles (Teilbad) mit Wasser oder das Einhüllen mit Gasen, Asche, Sand, Erde, Schlamm, Laub, Oel u.s.w. bei nachfolgender Reinigung. Alle Bäder, deren Wirkung auf… …   Lexikon der gesamten Technik

 • bad — 1 Bad, evil, ill, wicked, naughty are comparable when they mean not meeting with the approval of the ethical consciousness. Bad is a very general term and applies to anyone or anything reprehensible, for whatever reason and to whatever degree… …   New Dictionary of Synonyms

 • bad — bad1 [bad] adj. worse, worst [ME bad, badde < ? OE bæddel, hermaphrodite] 1. a) not good; not as it should be [a bad attitude, a bad deal] b) defective in quality; below standard; inadequate [bad plumbing] 2 …   English World dictionary

 • Bad as Me — Студийный альбом Тома Уэйтса Дата выпуска …   Википедия

 • bad — adj: not valid: void bad notice; esp: not covered by sufficient funds a bad check Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Bad — (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl. {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.] Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bad — [adj1] poor quality abominable, amiss, atrocious, awful, bad news*, beastly, blah*, bottom out, bummer*, careless, cheap, cheesy*, crappy*, cruddy*, crummy*, defective, deficient, diddly*, dissatisfactory, downer*, dreadful, erroneous, fallacious …   New thesaurus

 • Bad as Me — Album par Tom Waits Sortie 24 octobre 2011 (Europe), 25 octobre 2011 (États Unis) Genre Rock expérimental, blues, rock Producteur …   Wikipédia en Français

 • Bad — Bad: Bad  альбом Майкла Джексона. Bad  сингл Майкла Джексона с одноимённого альбома. См. также Bad World Tour первый мировой концертный тур Майкла Джексона как сольного артиста. Bad Company британская группа электронной музыки в жанре… …   Википедия

 • Bad — Saltar a navegación, búsqueda El término Bad puede hacer referencia a: Bad, álbum de Michael Jackson; Bad , canción del álbum Bad de Michael Jackson; Bad , una canción de U2 del álbum The Unforgettable Fire; Big Audio Dynamite, una banda… …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”